Udostępniając adres korespondencyjny, maja państwo możliwość podania adresu na terenie Niemiec oraz otrzymywania korespondencji kierowanej na niego - bezpośrednio do swojego domu w Polsce lub w Niemczech.

Adres korespondencyjny na terenie Niemiec dla nowych i obecnych firm jest najprostsza i podstawowa forma biuro serwisu.

Klient jedynie ponosi koszty użyczenia adresu i związanym z tym obsługi korespondencji plus oplata pocztowa. W przeciwieństwie do niektórych firm - nie liczymy za każdy odesłany czy odebrany list, nie wyceniamy usługi na podstawie ilości listów, nie inkasujemy klientów w zawyżonych kwotach pocztowych. 

W naszej firmie jest bardzo prosty i klarowny model współpracy : klient uiszcza miesięczna opłatę za użyczenie adresu korespondencyjnego w którą jest wliczona obsługa korespondencji bez względu na jej ilość a następnie deponuje w naszej firmie  : koperty i znaczki kupione w własnym zakresie a pokrywające dodatkowe koszty przesłania korespondencji, w wypadku kiedy ilość korespondencji przekroczy ilość zdeponowanych materiałów - zakupimy je z własnych środków a konto klienta i rozliczymy się z nich na podstawie rachunków z urzędu pocztowego czy sklepu z materiałami biurowymi bez dodatkowych obciążeń poza realna kwota zakupu.

Korespondencja jest przekazywana codziennie lub co drugi dzień w dniach roboczych od poniedziałku do piątku lub ewentualnie raz w tygodniu a wiec klient otrzymuje na bieżąco  wszystkie przychodzące listy. Nasza firma gwarantuje ze w/w tryb nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.