Użyczenie adresu pod nowa rejestracje firmy na terenie Niemiec jak również dla firm już istniejących - jest jednym z elementów składowych naszego biuro serwisu ale może być nie zależną usługą świadczoną jedynie w tym zakresie.

Udostępnienie adresu jest jednoznaczne z przyjmowaniem  i przesyłaniem korespondencji a wiec w tym rozwiązaniu proponujemy kompleksowa obsługę biuro serwisowa ponieważ zawiera ona wszystko to co okaże się potrzebne nawet przy tylko i wyłącznie użyczeniu adresu Niemieckiej firmie .

Realnie, użyczenie adresu które jest zgodne z Niemieckim prawem dla serwisów biurowych - nie jest wstanie istnieć bez wymiany korespondencji , etc .. a wiec mówiąc o użyczeniu adresu dla firmy z terenu Niemiec , należy rozumieć przez to obsługę biuro serwisowa, co w znaczącym stopniu ułatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy oraz zasadniczo obniża koszty jej utrzymania w stosunku do zliczenia każdej usługi oddzielnie.